zondag 21 februari 2010

Oorsprong van de 'Tuin der Onlusten'

Sommigen zeggen dat de tuin ontstaan is van uit een 'droom'

Anderen verzinnen heel der verhalen over heksen in de grootstad.

Weer anderen denken dat dit fenomeen ontstond vanuit een ver uitgedeind 'hobbyisme'.

De oorsprong van de tuin is een ver weggestoken geheim gebleven. Ik wens hier de meest natuurgetrouwe weergave te reconstrueren in verband met dit ‘fenomeen. Ik heb de ‘her-ontdekking’ van in het prille begin mee opgevolgd. Ik was nog erg jong, mijn geheugenrestanten zullen hierdoor waarschijnlijk gekleurd zijn. In fragmenten, als kijken in een gebroken spiegel, onthul ik u allen het geheim van de ‘Tuin der Onlusten’.

De tuin werd als bij toeval ontdekt in 1932 bij drainage werken aan het domein van Baron Minnecke de P'Ti Marie te Alsemberg. Het was de toenmalige tuinman J.C. Vander Aerde die de eerste brokstukken bovenhaalde. Maar gezien de vondst zo ongewoon was werd hier geen ruchtbaarheid aan gegeven. Later 1964 toonde deze man zen vondsten aan Al Balis een nog erg jonge knaap die te vaak in het park kwam ‘kerieuzeneuzen’.

In 1969 ontdekten we in een van de vele bijbouwsels op dit domein een doos met een aantal foto’s en tekeningen vermoedelijk van deze vondst. Het is wachten tot 1989 eer we genoeg middelen en mogelijkheden hadden om aan de opgravingen te beginnen.

Wie was er nog op de hoogte van deze verborgen bouwsels? Wie? Welke ongekende cultuur was hier verantwoordelijk voor? Zijn er elders ook vondsten gedaan die hier mee in verband kunnen gebracht worden? Van wanneer dateren de eerste bouwsels? Waarom werden ze met zo veel geduld daar gebouwd?
Door de vele vragen, door de vele interpretaties, door de langdurige geheimhouding, door het gebrek aan nauwkeurig wetenschappelijk archeologisch veldwerk op dit gebied, blijft alles voor heel wat discussies zorgen. Door het ontbreken van degelijk onderzoek werden vanaf de 2de helft van de 20ste eeuw een hele reeks zuiver theoretische ontwikkelingsschema's naar voren gebracht. Deze worden vandaag de dag nog steeds gebruikt door bepaalde kunstcritici die enkel wensen te classificeren vanuit een aangenomen opeenvolging van typen kunstuitingen. Het bestuderen van het ontstaan van 'de Tuin' is een gecompliceerd onderdeel van de archeologie in deze contreien waarvan de benadering een meer dan gewone coördinatie vergt.

woensdag 17 februari 2010

Waar zat Beg?

Wegens technische problemen viel deze blog even stil. Yassin hielp mij weer vooruit > Merci (ge ziet 'alles naar wens')
toestand 2001
Nooit geziene beelden van deze ramp deden mij zoeken naar beelden die 'vertellen'. Nieuwsgierig? Klik op de tekening en kijk waar ik allemaal in 'verdwaald' ben.